Hakkımızda

Fore Psikoterapi ve Danışmanlık Merkezi2013 yılında Uzm. Psk. Aslıhan Topyay Özfidan tarafından kurulmuştur. Merkezimizde çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik psikoterapi ve psikolojik değerlendirme hizmetleri verilmekte olup psikanalitik yönelimli ve bilişsel-davranışçı yönelimli çalışan uzmanlar görev almaktadır.

Uzmanlarımız

Uzm. Psk. Aslıhan TOPYAY ÖZFİDAN

1980 yılında İstanbul’da doğdu. Kadir Has Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünde okudu ve 2002 yılında mezun oldu.
2004-2006 yılları arasında yüksek lisansını tamamladı ve “Beden algısı bozukluğu ya da kilo kaygısı ile başvuranlarda psikopatolojik örüntüler” konulu tezini hazırladı.
2000-2002 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Biyopsikoloji Laboratuvarı’nda duygudurum bozukluklarının fizyolojik temellerini araştıran projelerde gönüllü olarak çalıştı.
2001 yazında Almanya Ruhr Üniversitesi Biyopsikoloji Fakültesi’nde lateralizasyon ile ilgili araştırmada görev aldı.
2000-2002 yılları arasında Dr. Murat Dokur’un verdiği Aile ve Evlilik Terapileri Eğitimi’ne iki dönem boyunca devam etti. Aynı dönemde İçgörü Danışmanlık Merkezi’nde bir dönem boyunca “Psikanalizden Psikodinamik Terapilere” seminerine katıldı.
2002-2003 yılları arasında özel bir kurumda çocuk ve aile psikologu olarak görev yaptı. Bu süreçte öğrenme güçlüğü, hiperaktivite, otizm ve davranım problemleri alanlarında çalışmalarda bulundu. Söz konusu alanlarda sorunları olan çocuk ve aileleri için tedavi programı hazırladı ve eğitim seminerleri düzenledi.
Daha sonra Alman Hükümeti’nin verdiği bursla Ruhr Üniversitesi Biyopsikoloji Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak yer aldı. İki proje tamamladı ve BSc diploması alarak geri döndü.
Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü Anksiyete Bozuklukları Kliniği’nde Raşit Tükel’in gözetiminde bir yıl süreyle staj yaptı. Çapa Tıp Fakültesi Sosyal Hizmetler Birimi’nde analitik yönelimli psikoterapi uygulamaları ile ailelerle ve bireylerle çalıştı. Bu dönemde Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz’den Rorschach Testi eğitimi ve süpervizyon aldı.
Şu anda Ersoy Hastanesi ve Fore Psikoterapi ve Danışmanlık Merkezi’nde klinik psikolog olarak obezite ve diğer problemlerle başvuran hastaların bireysel ve grup terapilerini yürütmektedir. Ayrıca “Zayıflamada Psikolojik Tedavi Teknikleri” hakkında eğitim vermektedir. Özel çalışma alanları arasında obezite, depresyon, anksiyete ve kişilik bozuklukları yer almakta olup bireysel psikanaliz sürecinden geçmektedir.

Psk. Sedef TARÇIN

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2005 yılında mezun olmuştur. 2005-2012 yılları arasında sırasıyla Özel Çevre Okulları, Doğuş Eğitim Kurumları ve Özel ALEV Okulları’nda okul psikologu olarak görev almıştır.
2010 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda tez aşamasında olup tezinde kendini yaralayan gençlerin ruhsal işleyişi üzerine çalışmaktadır.
Fore Psikoterapi ve Danışmanlık Merkezi’ndeki çalışmalarının yanı sıra Özel Göztepe Hastanesi’nde çocuk, ergen ve yetişkinlerle psikoterapi çalışmalarına devam etmekte ve bazı özel anaokullarına danışmanlık hizmeti vermektedir.
Çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik projektif test (Rorschach, TAT, CAT, Projektif Çizim Testleri), objektif test ve terapötik çalışmalarla ilgili eğitimlerini tamamlamıştır. Süpervizyon eğitimlerine devam etmenin yanı sıra bireysel psikanaliz sürecinden de geçmektedir.
Çeşitli kongre ve sempozyumlarda sunulmuş bildirileri, psikoloji/psikanaliz ile ilgili makaleleri ve makale çevirileri mevcut olup Rorschach ve Projektif Testler Derneği (web ve sosyal medya sorumlusu) ve Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

Uzm. Psk. Sezen EREM (ÖZÜTEK)

1980 yılında İstanbul’da doğdu. 1998 yılında Burak Bora Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra aynı yıl İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde psikoloji eğitimine başladı. 2002 yılında lisans eğitimini bitirdikten hemen sonra aynı bölümde yüksek lisans eğitimine başladı. Prof. Dr. Alp Üçok yönetiminde hazırladığı “Şizofrenide Aile Hasta Etkileşiminin Hastalık Belirtileri ve Yaşam Kalitesine Etkisi” konulu teziyle 2005 yılında mezun oldu.
1999 yılında Gölcük depremi sonrası saha projelerinde gönüllü olarak çalıştı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Halk Seminerleri kapsamında ailelere yönelik seminerler verdi. Aynı yıl Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği’nde stajını tamamladı.
2003-2005 yılları arasında Çapa Tıp Fakültesi’nde Prof. Dr. Alp Üçok gözetiminde psikoz polikliniğinde gönüllü çalıştı, şizofreni hastaları ve ailelerine yönelik terapötik çalışmalar yürüttü, şizofreni hasta gruplarında gözlem ve terapistlik yaptı. Aynı dönemde Dr. Murat Dokur’un Aile ve Çift Terapisi eğitimine devam etti.
2005-2007 yılları arasında Psikanalist Yavuz Erten’in “Psikanalizden Psikodinamik Tearpilere” eğitimini tamamladı.
2006-2009 yılları arasında Prof. Dr. Tevfika İkiz’den Rorschach ve TAT testlerinin psikanalitik yorumu eğitimi ve süpervizyon aldı.
Çalışma hayatına 2002 yılında özel gereksinimi olan çocuklara yönelik çocuk ve aile psikoloğu olarak başladı. Çocuklara ve ailelerine yönelik eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarını yürüttü. 2003 yılından itibaren 8 yıl boyunca askeri birliklerde görev yaptı. Özellikle kişilik bozuklukları, intihar eğilimi, kendine zarar verici davranışları, öfke kontrol problemleri, madde bağımlılığı olan bireylerle çalıştı. Bireysel psikoterapi çalışmalarının yanında önleyici ruh sağlığı hizmetleri, psikolojik taramalar, eğitim ve seminer çalışmaları yürüttü.
2011 yılından itibaren ise GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde çalışmalarını sürdürdü. Burada da yine intihar eğilimi olan, travma yaşayan, kişilik bozukluğu, kendine zarar verme eğilimi olan bireylerle bireysel terapi çalışmalarını sürdürdü.
Aynı zamanda yatan hastalara yönelik görüşmeler, grup terapisi ve değerlendirme çalışmalarını başlattı ve sürdürdü. MMPI, Beier, Rorschach, TAT, Nöropsikolojik Test Bataryaları gibi testlerle ayaktan ve yatan hastaların değerlendirilmesinde görev aldı.
Şu anda aynı hastanede ve Fore Psikoterapi ve Danışmanlık Merkezi’nde klinik psikolog olarak psikoterapi ve test çalışmalarına devam etmektedir. Özel çalışma alanları içinde kendine zarar verme ve intihar eğilimleri, öfke kontrol problemleri, kişilik bozuklukları, depresyon, anksiyete bozuklukları, dissosiyatif bozukluklar, psikanalitik ve psikometrik testler, nöropsikolojik değerlendirme gibi konular yer almaktadır. Psikoterapi çalışmalarında psikodinamik terapi yöntemini tercih etmekte olup bireysel analiz süreci devam etmektedir.