Yetişkin Psikoterapisi

Psikoterapi; depresyon, kaygı, fobiler, kişilik bozuklukları, yeme bozuklukları, bedensel (psikosomatik) şikayetler gibi sebeplerle başvuran kişinin yaşadığı sıkıntı ve çatışmaların, hem güncel hem de geçmiş yaşantılarla bağ kurularak çalışıldığı bir süreçtir. Merkezimizde yetişkinlere yönelik psikoterapi çalışmaları, psikanalitik ve bilişsel-davranışçı yönelimli olmak üzere temel iki disiplin çerçevesinde yürütülmektedir.

Çocuk ve Ergen Psikoterapisi

Çocuk ve ergen psikoterapisinde; duygusal ya da davranışsal problemler, okul başarısızlığı, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, depresyon, kaygı, fobiler, yeme bozuklukları, bedensel (psikosomatik) şikayetler gibi sıkıntılar çalışılmaktadır. Çocuk ve ergenle yapılan bireysel seanslara ek olarak, belli periyotlarla aile görüşmeleri de planlanmaktadır. Merkezimizde çocuk ve ergenlere yönelik psikoterapi çalışmaları, psikanalitik ve bilişsel-davranışçı yönelimli olmak üzere temel iki disiplin çerçevesinde yürütülmektedir.

Psikolojik, Gelişimsel ve Zihinsel Değerlendirme

Çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik projektif testler (Rorschach, TAT, CAT ve Projektif Çizim Testleri)
Bebek ve çocukların gelişim alanlarına (dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri ve özbakım) yönelik gelişim testleri
Çocuk ve gençlerin yaşadığı akademik zorlukların (ders başarısızlığı, dikkat, konsantrasyon ve motivasyon eksikliği, algılama zorluğu gibi) ardında yatan nedenleri incelemek amacıyla zihinsel/bilişsel testler

Zayıflama (Obezite) Tedavisinde Psikolojik Müdahaleler
I. Düzey Eğitimi

Son yıllarda obezitenin ruhsal yönü ve obezite tedavisinde psikolojik müdahalelerin önemi fark edilmiş olup bu alanda ruh sağlığı profesyonellerine duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu kurs, zayıflama (obezite) tedavi kliniklerinde çalışan veya konuya ilgi duyan ruh sağlığı profesyonellerine (psikiyatr, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı) obezitenin ruhsal mekanizmaları ve zayıflama tedavisinde kullanılacak müdahale yöntemleri konusunda temel yaklaşımı kazandırmayı amaçlamaktadır.

Zayıflama (Obezite) Tedavisinde Psikolojik Müdahaleler
II. Düzey Eğitimi

Eğitimin ikinci modülü, obezite ile baş etmeye çalışan birbirinden farklı vakaların belirli problemlerini çatışmaları, duygulanımları, aktarımları ve davranışları çerçevesinde açıklayacaktır. Bu modül, terapistlerin bu tip hastalarla çalışırken yaratıcı düşünmelerini sağlayacağı gibi terapide ortaya çıkan kendine zarar verme davranışları, disosiyasyon, acting-out ve diğer klinik durumların daha derinlemesine anlaşılmasını sağlayacaktır.

Okul Rehberlik Servisleri ve Öğretmenlere Yönelik Eğitimler

Doğumdan Ergenliğe Ruhsal Gelişim
Eğitimcileri Zorlayan Çocuklar: Nedenleri ve Çözüm Önerileri
Çocuklarda Görülen Uyum ve Davranış Bozuklukları
Farklı Gelişen Çocukların Özellikleri ve Eğitimi
Okullarda Dikkat Geliştirme Programı
Okullarda Sosyal Beceri Programı
Okullarda Öfke Kontrolü Programı
İlkokula Hazır Oluş: Neler Bekleniyor; Anne-Babalar ve Eğitimciler Neler Yapabilir?